S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Lesný Mobiliár

Ján Zámborský, Švehla Jiří, Nedvědová Bára

Anotace

Cieľom bolo vytvoriť objekty ktoré by slúžili ako inventár do lesa sl’úžiaci na vyhliadky, rekreáciu alebo samotné posedenie. Každý jeden z následovných objektov tieto podmienky splňuje a osobitne sa líši. Pôvodné miesto zasadenia bolo francúzské okolie jazier blízko Álp, ale tieto neinvazívne objekty môžu byť umiestnené kdekoľvek napríklad aj v mestách a ich parkoch či náplavkách.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.