Výstava ateliérových prací

Anotace

Cieľom bolo vytvoriť objekty ktoré by slúžili ako inventár do lesa sl’úžiaci na vyhliadky, rekreáciu alebo samotné posedenie. Každý jeden z následovných objektov tieto podmienky splňuje a osobitne sa líši. Pôvodné miesto zasadenia bolo francúzské okolie jazier blízko Álp, ale tieto neinvazívne objekty môžu byť umiestnené kdekoľvek napríklad aj v mestách a ich parkoch či náplavkách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer