Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

PRAHA LIBUŠ - POLYFUNKČNÍ MĚSTSKÝ BLOK

Práchenská Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního městského bloku. Rozvíjí územní studii sídliště Libuš, která definovala stavební bloky a výškové hladiny. Nově vzniklá lokalita se v návaznosti na budoucí výstavbu metra D a protažení tramvajové linky stane lokálním centrem a důležitým dopravním uzlem. Blok je umístěn v těsné blízkosti stanice metra, jeho návrh obsahuje dvě administrativní budovy, bydlení pro seniory, co-housing, startovní bydlení, knihovnu, co-working s přilehlou kavárnou a komunitní střešní zahradou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.