Výstava ateliérových prací

Realizační projekt pro město Volyně

Lada Chromelová

Anotace

Město Volyně nacházející se v jižních Čechách v údolí mezi několika kopci v Pošumaví. Jednotlivé veřejné prostory jsou velmi dobře ukotveny a zapojeny do kontextu města. Z několika námi vytipovaných míst, jež by mohly mít potenciál k budoucímu rozvoji, postupně zpracováváme jako jednotlivci několik míst. Projekty představují menší zásahy možné k realizaci a ke zlepšení veřejných prostorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer