S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Realizační projekt pro město Volyně

Lada Chromelová

Anotace

Město Volyně nacházející se v jižních Čechách v údolí mezi několika kopci v Pošumaví. Jednotlivé veřejné prostory jsou velmi dobře ukotveny a zapojeny do kontextu města. Z několika námi vytipovaných míst, jež by mohly mít potenciál k budoucímu rozvoji, postupně zpracováváme jako jednotlivci několik míst. Projekty představují menší zásahy možné k realizaci a ke zlepšení veřejných prostorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.