S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Košice

Ján Fröhlich

Anotace

Riešené územie sa nachádza v Slovenskej republike v meste Košice, ktoré je o rozlohe 248km2. Lokalita v ktorej bol urbanistický návrh riešený sa nachádza v západnej časti Košíc v blízkosti železničnej trati a priemyselnej oblasti u rieky Hornád. Práve blízkosť železničnej stanice, zabezpečuje výbornú dostupnosť z okolitých miest. Urbanistický návrh bol zameraný na zakomponovanie rieky späť do mesta, rekreáciu, ale taktiež na verejnú vybavenosť. Hlavným konceptom návrhu bolo vytvorenie a doplnenie mesta smerom k rieke Hornád.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.