Výstava ateliérových prací

Kladno - Systém Zeleně

Bc. Ruby Pavoučková

Anotace

Nově navržený systém zeleně města Kladna pracuje s různými typy veřejných a zelených prostranství, včetně ulic, a to v rámci celého města. Bere v potaz jejich současný stav, navrhuje různé úrovně údržby a způsoby implementace prvků zelené a modré infrastruktury.

Systém zeleně je tvořen prostorově statickými "MÍSTY" (parky, náměstí, další veřejná prostranství s prvky Z&M infrastruktury), která jsou propojena sítí prostorově dynamických "SPOJENÍ" (systém zelené mřížky, převážně lineární Z&M infrastruktura). Součástí tohoto projektu je také MANUÁL ZELENÉHO SYSTÉMU, ve kterém jsou představeny univerzální principy a nástroje, které mohou být aplikované v rámci (re)designu veřejných a zelených prostor ve městech, a to s cílem vytvoření udržitelného a zdravého městského prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt