Výstava ateliérových prací

Havlíčkovo náměstí

Jan Valášek

Anotace

Návrh přestavby náměstí v Kladně na základě potřeb místních obyvatel části Kladna - Švermova. Návrh obsahuje designové zpracování dvou zasakovacích pásů, maltového povrchu, rozmístění zeleně a předláždění chodníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt