S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Havlíčkovo náměstí

Jan Valášek

Anotace

Návrh přestavby náměstí v Kladně na základě potřeb místních obyvatel části Kladna - Švermova. Návrh obsahuje designové zpracování dvou zasakovacích pásů, maltového povrchu, rozmístění zeleně a předláždění chodníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.