Výstava ateliérových prací

Hangár Ny-Alesund

Kristýna Rejsková

Anotace

Zadáním projektu je návrh hangáru pro vzducholoď AU-30 včetně vedlejších provozů, s vraty na obou stranách. Navržený hangár je v příčném řezu oválem, odvozeným od rozměru ochranného pásma vzducholodi. Díky svému tvaru vytváří tělo stavby závětří pro jednoduchá vrata, posouvaná po kolejnici. Prostorová příhradová deska tloušťky 1500 mm (styčníkový systém MERO), nesoucí opláštění z translucentních laminátových panelů, je uložena po celé délce na základovém roštu z ocelových příčníků a podélníků. Tak je dosaženo příznivého přiblížení k terénu (svah se sklonem 8 %) za současného vyzdvižení nad permafrost a průměrnou sněhovou pokrývku. Rošt je založen na elastromerových ložiscích a po straně zachycen kyvnými stojkami.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Mirko Baum