Ze života FA

Pasování diplomantů a diplomantek LS 2024

V úterý 11. června obhajovalo 112 našich studentek a studentů magisterského studia své diplomové práce. Od 18.00 hodin se pak konalo slavnostní pasování, na kterém jsme se s čerstvými diplomanty a diplomantkami loučili. Vedoucí ateliérů je spolu s děkanem vybavili do života a praxe ochrannou památeční přilbou.

Foto: Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.