Výstava ateliérových prací

Tržničné záhrady

Bc. Yana Metenko

Anotace

Ústredným motívom pretvorenia pražskej tržnice sa stáva pôvodný obvodový múr, ktorý je doplnený tromi novými skleníkmi, ktoré dotvárajú pôdorysnú skladbu tržnice. Adaptujúc ho na novú koncepciu tak nadobúda význam brány, steny, estetického prvku a symbolu zároveň. Programová kontinuita priestoru prešla z mäsovýroby k pestovaniu plodín, čím poukazuje na udržateľnosť stravovania. Návrat k tradícii v novej forme má prinavrátiť život do výnimočného prostredia pražských Holešovíc. Má prinavrátiť človeka ku kultúre stravovania na základe kvality a vlastnej skúsenosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch