Výstava ateliérových prací

ARTWALK Pragovka

Bc. Jan Marek

Anotace

Projekt souboru staveb na hlavní ulici areálu Pragovky na Vysočanech. Soubor staveb obsahuje 5 budov s kancelářemi, byty, mateřskou školou, lezeckou stěnou a funkcemi v parteru. Celý areál je navržen s omezením přístupu automobilů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.