Výstava ateliérových prací

Tržnice

Viktor Žák

Anotace

Místo, kde si nakupujeme jídlo a potraviny, reprezentativní místo, kde se spotřebitel dostane k finálnímu produktu, který je náležitě prezentován a prodáván. Tržnice je výstavní halou. Velkorysé prostory, trvanlivé materiály, vzdušnost, vertikalita. Pro tyto účely jsem chtěl použít něco, co je naopak všední. Konstrukci montované haly. Než se jídlo dostane na pult supermarketu nebo tržnice, putuje logistickým řetězcem, jenž je sestaven z anonymních krabic rostoucích za městy rychlostí zkázy čerstvých potravin. Logistické haly a sklady. Modul odpovídající lodnímu kontejneru, rychlá realizace, vysoká flexibilita, nízká cena. Zkusil jsem použít tuto utilitární konstrukci spojenou s logistikou i jako reprezentativní finální prodejní místo.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.