Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Obytná zástavba v nové zahradní čtvrti Praha Modřany

Pavlína Prokopová

Anotace

Návrh obytné zástavby v nové zahradní čtvrti v pražských Modřanech. Projekt se zabývá návrhem typové zástavby pro zahradní čtvrť, která je podrobně řešena v Ateliéru urbanismu. Jedná se o dvojici čtyřpodlažních viladomů, které jsou vzájemně propojeny nízkopodlažním objektem, jenž slouží pro parkování. Pozemek se nachází mezi rušnou čtyřproudovou komunikací Modřanská a mezi rozdrobenou zástavbou rodinných domů. Cílem návrhu bylo vytvořit zástavbu, která respektuje své okolí a navazuje na přilehlé domy i rekreační plochy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer