S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Obytná zástavba v nové zahradní čtvrti Praha Modřany

Pavlína Prokopová

Anotace

Návrh obytné zástavby v nové zahradní čtvrti v pražských Modřanech. Projekt se zabývá návrhem typové zástavby pro zahradní čtvrť, která je podrobně řešena v Ateliéru urbanismu. Jedná se o dvojici čtyřpodlažních viladomů, které jsou vzájemně propojeny nízkopodlažním objektem, jenž slouží pro parkování. Pozemek se nachází mezi rušnou čtyřproudovou komunikací Modřanská a mezi rozdrobenou zástavbou rodinných domů. Cílem návrhu bylo vytvořit zástavbu, která respektuje své okolí a navazuje na přilehlé domy i rekreační plochy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.