Výstava ateliérových prací

Rozehrání

Bc. Pavlína Turková

Anotace

Jak bude vypadat rozhraní sídlištní zástavby, která se přibližuje nejen k hodnotným přírodním celkům ale také k okolním vesnicím? Tento průsečík - setkání původních vsí Holyně, Slivence a nové dostavby sídliště Barrandov - byl předmětem práce. Odlišné urbanistické struktury od sebe odděluji zeleným pásem, který však zajišťuje propojení okolních lesů. Pás je tvořen kulturní krajinou typickou pro toto území, např. ovocnými sady, pastvinami, kvetoucími loukami. Nejedná se tedy o typický městský park, spíše o vesnickou krajinu, která však svým designem poskytuje možnosti nového využití a prostor pro rozmanitou rekreaci pro obyvatele všech celků. Ono navržené rozehrání společného území, tak umožňuje nejen zapojení občanů, vznik komunit ale i celkovou změnu k lepšímu životu. Jaký bude další tah?

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta