Výstava ateliérových prací

Bytový dům Stvolínky

Bc. Eliška Houdová

Anotace

Obec Stvolínky se nachází na severu Čech na rozhraní Ralské pahorkatiny a Českého středohoří. Jedná se o malou obec, jejímž centrem je zámek s dnes již zaniklým hospodářským dvorem. Cílem projektu bytové stavby je oživení obce a rozšíření kapacit trvalého bydlení pro nově příchozí obyvatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa