Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Lukáš Radda

Anotace

Navrhuji sedm solitérních bytových domů s charakterem viladomů, které jsou zasazeny do svažitého terénu. Při návrhu bydlení byl kladen zvláštní důraz na pohodlí obyvatel, výhledy, pocit bezpečí, soukromí. Lodžie, terasy a předzahrádky zvyšují komfort bytů. Nově vzniklé ulice usnadní přístup i orientaci. Řešené území by se mělo stát součástí svého prostředí a zároveň toto místo posílit. Atmosféra místa by se měla s roční dobou proměňovat díky rozmanité skladbě listnatých stromů, kvetoucích keřů, travin a květin.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský