Výstava ateliérových prací

Výstavní pavilon pro Slovanskou epopej

Julie Jajčíková

Anotace

V pražských Hradčanech, v ose Jeleního příkopu, v objetí Chotkovy serpentiny - trezor ochraňující slovanskou vzájemnost vyjádřenou pomocí olejových barev na rozměrných plátnech. Důstojná schrána slovanského dědictví, trvale ukotvující mistrovské dílo Alfonse Muchy do srdce Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa