Výstava ateliérových prací

Bytový dom s ateliérom

Bc. Vendula Bryndziarová

Anotace

Stredobodom záujmu sa stáva pražská štvrť Holešovice. V oblasti hlavného nádražia, priblížením k uliciam U elektrárny, Partyzánska a Vrbenského vznikajú naše vízie. Kostol namiesto pumpy, úzka galéria a bytové domy ako bodka za funkcionalistickým odkazom. Územie, ktoré definujú kontrasty v podlažnostiach a štruktúre budov umožňujú zaujímavú škálu riešení a poukazujú na identitu štvrti. Rohový dom sa snaží byť súčasťou živej rodiny bloku. Obýva ho zmes milovníkov cukroviniek v prvom podlaží, architekti v prvom a druhom podlaží a rodiny vypĺňajú ostatok. Jednu svoju časť predáva malému námestiu s kostolom a v druhej vstupuje do vnútrobloku. Arkiere vystupujú z budovy do ulíc, rozširujú obytný priestor a zhmotňujú výraz starých Holešovíc.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer