Závěrečné práce

VELESLAVÍN - ZÁPADNÍ VSTUP DO MĚSTA PRAHY

Lebeda Ondřej

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Řešené území v okolí Nádraží Veleslavín se nachází při západním okraji Prahy. Pro tuto lokalitu je typická její rozstříštěnost a komplikovaná prostupnost. Místo postrádá řád a tvář města. Cílem práce je tento řád a prostupnost místu stanovit a nastínit představu o pomyslné západní vstupní bráně do hlavního města a novém centru lokality Celkový návrh je v práci dále dělen do čtyř dílů, které se zaměřují na rozdílné aspekty a místa celkového návrhu. V těchto jednotlivých dílech detailněji formuluji představu a popisuji detailnější faktory návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.