Výstava ateliérových prací

Nová budova ZUŠ_Horní Počernice

Kateřina Sehaková

Anotace

Nová budova Základní umělecké školy v Horních Počernicích se nachází na západ od stávající kapacitně a rozložením nevyhovující. Jedna se o čtyř patrový objekt křížového schématu s pochozími terasami v nejvyšším podlaží a hlavním schodištěm propisujícím na východní vstupní fasádě. V prvním podlaží se nalézá taneční a Literárně dramatický obor s náležitým zázemím, spolu s technickým zařízením budovy a místnostmi přidruženými k velkému sálu a v neposlední řadě kavárnou. V druhém podlaží jsou převážně vstupy do obou sálů a správní části budovy, jako administrativa, sborovna a IT učebna. Třetí podlaží je věnováno hudebnímu a výtvarnému oboru s veškerými přidruženými požadavky a poslední čtvrté podlaží je zabráno výhradně Hudebním oborem s venkovními terasami.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký