Ateliéry

Ateliér Koucký

Ateliér pracuje na principu společných konzultací, kdy studenti představují své návrhy v průběhu celého semestru. Jednotlivá zadání jsou v rámci lokality rozdílná a kopírují potřeby studentů dle učebního plánu. Společný a důležitější je vždy způsob uvažování a směrování diskuse k nejaktuálnějším problémům současné architektury. Ideálním výsledkem jsou suverénní jednotlivé práce, které tvoří jednotný celek.

 

Skupina prvních projektů bytových domů se soustředila v zimním semestru 2023/2024 na kvalitní dispozice bytů všech kategorií na reálných plochách. Deset z dvanácti těchto studentů druhého ročníku pak bruslilo na tenkém ledě vysokého domu, který se zdá v českém legislativním prostředí téměř nerealizovatelný. Navrhovali v reálné poloze s požárními únikovými cestami, nosnými stěnami a instalačními jádry. Na začátku pro studenty samotné nedosažitelná meta, kdy vše je srovnané pod sebou a dispozice bytů zaměnitelné. Na konci silný soubor domů. Výsledkem pak není jen lépe či hůře splněné zadání, ale především cesta, kterou studenti prošli. Rozdíl mezi začátkem a koncem semestru považujeme za klíč, cesta je cílem. Na konci, jsou sice jen o několik měsíců starší, ale v jistém smyslu úplně jiní studenti. Doufáme, že první „velký školní projekt“ otevírá oči a duši architekta. Foto: Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký