Ateliéry

Ateliér Koucký

Ateliér pracuje na principu společných konzultací, kdy studenti představují své návrhy v průběhu celého semestru. Jednotlivá zadání jsou v rámci lokality rozdílná a kopírují potřeby studentů dle učebního plánu. Společný a důležitější je vždy způsob uvažování a směrování diskuse k nejaktuálnějším problémům současné architektury. Ideálním výsledkem jsou suverénní jednotlivé práce, které tvoří jednotný celek.

 

Urbanismus pro Prahu – studenti se oba semestry v roce 2017/2018 věnovali doplňování chybějících míst ve struktuře Prahy. Dlouhodobě zanedbaná, nevyužívaná místa jsou vnímána jako jedinečný potenciál pro rozvoj historicky vrstveného města. Adam Jeřábek: Metropolitní třída Evropská – urbanismus, řez.
Cílem bylo zejména hledání nové krásy – s tím, že doplňování a zacelování chybějících míst přinášelo nové kompozice a novou kvalitu života obyvatel metropole. Důraz při práci a konzultacích v ateliéru 1+xx je kladen na způsob uvažování a směrování diskuse k nejaktuálnějším problémům současné architektury a urbanismu. Ideálním výsledkem jsou individuální práce, které spolu tvoří provázaný, jednotný celek. Adam Jeřábek: Metropolitní třída Evropská – vizualizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.