Ateliéry

Ateliér Koucký

Vzhledem k aktuální situaci prosíme o zaslání portfólií (obsahujících kontakty) na následující adresy (jsou to emailové adresy!) a s níže uvedeným pojmenováním, je také možné zaslat odkaz na jiné úložiště na stejné emaily pro jednotlivá zadání. Předem děkujeme.

___pro bytové stavby předmět emailu i název souboru ATBS_jmeno.prijmeni na adresu

edita_li+2pcgiysbbnzsuci3aq0+2v0bu7fml1dt6r3t2h2+007d7othk8@boards.trello.com

___pro ATZBP předmět emailu i název souboru ATZBP_jmeno.prijmeni na adresu

edita_li+2pcgiysbbnzsuci3aq0+2v0bvexlyp227yye5u2+25b7gqci6u@boards.trello.com

___pro ATU předmět emailu i název souboru ATU_jmeno.prijmeni na adresu

edita_li+2pcgiysbbnzsuci3aq0+2v0bu7fml1dt6r3t2h2+007d7othk8@boards.trello.com

___pro OSTATNÍ zadání obdobně s názvem souboru i emailem XXXXX_jmeno.prijmeni na adresu

edita_li+2pcgiysbbnzsuci3aq0+2v0bx048ue5r702ts2n+0bnx193lqm@boards.trello.com

asistentka ateliéru edita lisecová bude v 551 i 14.9.2020, případně v kanceláři (souběh se schůzkou JUHA) 724 250 747 a vyřešíme případné nejasnosti

výsledek - seznam přijatých studentů oznámíme ideálně do pondělního večera, nejpozději během úterý, nezapomeňte uvést do portfólia/ textu emailu svůj kontakt!

 

Urbanismus pro Prahu – studenti se oba semestry v roce 2017/2018 věnovali doplňování chybějících míst ve struktuře Prahy. Dlouhodobě zanedbaná, nevyužívaná místa jsou vnímána jako jedinečný potenciál pro rozvoj historicky vrstveného města. Adam Jeřábek: Metropolitní třída Evropská – urbanismus, řez.
Cílem bylo zejména hledání nové krásy – s tím, že doplňování a zacelování chybějících míst přinášelo nové kompozice a novou kvalitu života obyvatel metropole. Důraz při práci a konzultacích v ateliéru 1+xx je kladen na způsob uvažování a směrování diskuse k nejaktuálnějším problémům současné architektury a urbanismu. Ideálním výsledkem jsou individuální práce, které spolu tvoří provázaný, jednotný celek. Adam Jeřábek: Metropolitní třída Evropská – vizualizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková