Výstava ateliérových prací

Interiér Posledního domu Adolfa Loose

Eliška Šmardová, Bc. Dominika Blahová, Bc. Tomáš Beneš

Anotace

Návrh interiérů vybraných místností pro maketu Posledního domu Adolfa Loose navazuje na realizační projekt tohoto objektu z letního semestru 2020. Poslední dům A. Loose je nerealizovaný návrh vily pro Evu Müllerovou, dceru Dr. Františka a Milady Müllerových, který se dochoval ve formě architektonické studie z roku 1932. Vypracování interiérů probíhalo na základě studia dochovaných Loosových popisů, půdorysných plánů, odborných článků a literatury. Mezi řešené prostory patří obývací pokoj, jídelna, kuchyně, pracovna, ložnice s dětským pokojem a koupelna. Nejcennějším zdrojem byly dochované Rozhovory s Loosem na posteli, které jsou přepisem autorových slov o interiéru domu.

360° procházka

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa