Výstava ateliérových prací

ORIONKA - Činžovní vily a administrativní budova

Bc. Jakub Jůza

Anotace

Zadáním atelieru byla tři rozhraní, z nichž jedním je mnou řešený brownfield na Orionce. Ten obklopuje Vinohradská bloková zástavba z jedné strany a velké vilové domy ze strany druhé. Po analýze celé této lokality jsem došel k názoru, že pozemek není rozhraním, ale spadá pod strukturu přilehlého zahradního města. Tím se také řídím ve svém návrhu a na pozemek umisťuji šest činžovních vil, které spolu tvoří jednotný klastr. Mezi ně vkládám společnou zahradu, z níž se jednotlivé domy vyčleňují terénními vlnami. Na rohu tyto vily zakončuji vyšší administrativní budovou, která se staví do čela pozemku a chrání tak zbylé domy před ruchem křižovatky. Projekt reflektuje snahu vytvořit příjemné prostředí pro bydlení a práci, které plynule navazuje na své okolí a formuje dobře fungující město.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.