Závěrečné práce

Revitalizace bývalých kasáren Čtyři Dvory v Českých Budějovicích

Bc. Daniel Vyhlídka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem je najít vhodné urbanistické řešení pro území bývalých kasáren, které je vklíněno mezi sídlišti Máj a Vltava.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.