Výstava ateliérových prací

Nový Jelenovský dům

Martin Trávníček

Anotace

Na místě nynějšího parčíku v ulici U Lužického semináře na Malé Straně stával před více než 130 lety takzvaný Velký Jelenovský dům. Ve svém projektu se snažím ověřit, zdali je i v dnešní době možné uvažovat o tomto prostranství jako o volné stavební parcele. V návrhu domu se snažím ctít malostranských principů, aby dům hladce zapadal do pestré městské struktury. Jelikož už i parčík je pro toto místo charakteristický a zeleň v ulicích je zejména na Malé Straně velmi ojedinělá, zachovávám severovýchodní část parčíku, kde se dnes již nacházejí mohutné vzrostlé stromy. Dům tak současné prostranství rozděluje na malé náměstí a park, které jsou spolu propojeny podloubí domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák