Výstava ateliérových prací

Parkovací dům

Kristián Šimůnek

Anotace

S přibývajícími auty ubývá ve městech volného prostoru a parkovacích míst. Návrhem je čtyř podlažní objekt. V přízemí se nachází komerční parter. Tři nadzemní a dvě podzemní patra umožní zaparkovat 315 autům. Vzniklý prostor se zkrášlí a osází zelení, aby mohl sloužit pro setkávání v klidové zoně bez aut.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek