Výstava ateliérových prací

Jihlava / Studentské bydlení + Coworking

Ing. Michael Pavliš

Anotace

Návrh se zabývá obnovením zničeného historického bloku v centru Jihlavy, dotvořením veřejných prostranství za pomocí novostavby studentských bytů a coworkingu. Základním konceptem je úcta k historické stávající zástavbě, tvrdá tektonická plastická fasáda, prostupnost celého organismu budov a funkcí jak horizontálně, tak vertikálně, otevřenost a možnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán