Ateliéry

Ateliér Cikán

Odborný asistent

Ateliér je založen na skupinové spolupráci studentů magisterského i bakalářského programu, jejímž cílem je formulace komplexního názoru na lokalitu od urbanismu po objekt a jeho detail. Výstupem jsou pak vzájemně koordinované návrhy jednotlivých studentů, kteří se tak podílejí na návrhu prostředí jako celku. Oblast zadání je lokalita ve městě, v krajině či obci. Návrh je v místě prezentován v diskusi se zástupci municipalit a místních obyvatel.

Atelier by měl připravit architekty, kteří budou schopni vyhodnotit vnitřní kvality a informace stávajícího prostoru, krajiny, objektu, povrchu či uměleckého díla, vidět a číst vnitřní a vnější souvislosti a příčiny podstaty kvality viděného a toto chápat v širších vazbách v komplexní časové ose minulosti i budoucnosti. Atelier by měl zkoumat staré a současné formy, materiály a konstrukce a na základě poznání obou hledat obousměrný kontext s budoucností, jehož výsledkem by mělo být zkvalitnění a obohacení celku. Architekt by měl být tvůrcem s mírou pokory a environmentální empatií, ale i s jistou velkorysostí, vkusem a elegancí nacházet míru mezi konzervací a architektonickou tvorbou současnosti. Architekt by měl být schopen globální komunikace, poskytující širší informační kvalifikovaný prostor pro zisk hlubších informací a výměnu zkušeností, které by měly být zásadní pro potřebný nadhled a vidění podstatného.

Více

Výběr z posledních témat ateliéru

 

Tématem zadání v zimním semestru 2017/2018 byla úvaha „Město nebo vesnice, Písek nebo Hradiště, dům nebo chalupa, zůstat nebo odejít, bydlet nebo přespat, kde být a kde mít?“ Smyslem práce bylo poznání charakteru místa, posouzení jeho hodnot a následně návrh obnovy a posílení vybraných míst a lokace nové zástavby mezi městem Pískem a vesnicí Hradiště. Foto: Písek–Hradiště, lesní chata (model), Slavomír Peterka, 4. ročník.
Letní semestr 2017/2018: Mělník jako vstupní brána do zahrady Čech, Máchova kraje, dříve plného běsu a děsu. Smyslem zadání bylo probudit vnitřní periferii v životaschopné místo. Vizualizace: Klára Kovaříková, Mělník – periferie centra
Vizualizace: Michaela Křižáková, Mělník – periferie centra
Mělník – periferie centra (vizualizace), Klára Kovaříková, 5. ročník.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán