Výstava ateliérových prací

Dům v ulici Oberbaumstraße

Roman Chervonnyy

Anotace

Zadáním tohoto semestru byl návrh sociálního bydlení a případně dalších funkcí. Cílem mé práce bylo co nejvíce řešit problémy, které jsou charakteristické pro toto území, a také zlepšit kvalitu života jak v objektu, tak i v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.