Lidé

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru, člen Akademického senátu FA ČVUT a ČVUT, člen řídícího výboru EAAE

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT, kde vystudoval a byl jmenován docentem. V letech 2001–2002 absolvoval stáž u Renza Piana, od roku 2008 vede vlastní ateliér. Na FA působí už od studií. Vedl tým studentů ČVUT Solar Decathlon. Je koordinátorem nových webových stránek FA. Přednáší v předmětu Ekologie I, s Martinem Čeňkem učí ateliér a od roku 2018 je vedoucím Ústavu navrhování II. Dalibor zastupuje FA v Akademickém senátu ČVUT a je členem Akademického senátu FA ČVUT. Od roku 2015 působí v řídícím výboru Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE). Tančí (věčný začátečník), má rád africkou přírodu a je hrdým majitelem skládacího kola značky Brompton.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.