Lidé

Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru Hlaváček – Čeněk, člen Akademického senátu ČVUT, člen Akademického senátu FA ČVUT, člen řídícího výboru EAAE

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, kde také absolvoval magisterské a doktorské studium. Mezi lety 2001–2002 působil v Renzo Piano Building Workshop v italském Janově, v letech 2001–2008 v architektonickém atelieru Hlaváček a partner (nyní Hlaváček architekti), od roku 2008 má vlastní architektonickou praxi. Je autorem a spoluautorem řady oceněných staveb. V letech 2011–2013 byl vedoucím týmu ČVUT Solar Decathlon. Od roku 2018 je vedoucím Ústavu navrhování II.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.