Lidé

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

děkan FA ČVUT, vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT, kde vystudoval a byl jmenován docentem. V letech 2001–2002 absolvoval stáž u Renza Piana v italském Janově, od roku 2008 vede vlastní architektonický ateliér. Na FA působí už od studií. Vedl tým studentů ČVUT, který se solárním domem AIR House závodil v mezinárodní univerzitní soutěži Solar Decathlon. S Martinem Čeňkem a Tomášem Minarovičem učí ateliér, je garantem a přednášejícím předmětu Ekologie I a od roku 2018 je vedoucím Ústavu navrhování II. Do r. 2021 zastupoval FA v Akademickém senátu ČVUT a byl členem Akademického senátu FA ČVUT, než odstoupil kvůli kandidatuře na děkana FA ČVUT. Od roku 2015 do roku 2022 byl členem councilu Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), která se věnuje zvyšování kvality architektonického vzdělávání v Evropě. Tančí (věčný začátečník), má rád africkou přírodu a je hrdým majitelem skládacího kola značky Brompton.

Volby kandidáta na děkana – volební program

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.