S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru, člen Akademického senátu FA ČVUT a ČVUT, člen řídícího výboru EAAE

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT, kde vystudoval a byl jmenován docentem. V letech 2001–2002 absolvoval stáž u Renza Piana, od roku 2008 vede vlastní ateliér. Na FA působí už od studií. Vedl tým studentů ČVUT Solar Decathlon. Je koordinátorem nových webových stránek FA. Přednáší v předmětu Ekologie I, s Martinem Čeňkem učí ateliér a od roku 2018 je vedoucím Ústavu navrhování II. Dalibor zastupuje FA v Akademickém senátu ČVUT a je členem Akademického senátu FA ČVUT. Od roku 2015 působí v řídícím výboru Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE). Tančí (věčný začátečník), má rád africkou přírodu a je hrdým majitelem skládacího kola značky Brompton.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.