Výstava ateliérových prací

Obytný soubor Přádelna

Bc. Kristýna Sedláková

Anotace

Navrhuji obytný soubor v části areálu přádelny podél řeky Ohře.V rámci návrhu dochází k demolici nevyužité zástavby převážně v severní části stávajícího bloku a přístavby k přádelně na straně východní. Díky tomu vznikne prostor pro vytvoření nové komunikace, což poskytuje možnost odstranění aut z nábřeží. To se tak stane bezpečnějším místem pro cyklisty a zároveň dojde k vytvoření pěší zóny přiléhající k aktivnímu parteru.V rámci souboru jsou navrženy čtyři bytové domy dvou odlišných typologií. Pavlačové domy fungují jako odclonění průmyslového areálu přádelny.Atriová dispozice podporuje interakci mezi lidmi uvnitř bytového souboru. Součástí bloku je také administrativní budova fungující jako bariéra přiléhající rušné ulice Ašská.Parkování celého bloku je vyřešeno formou parkovacího domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov