Výstava ateliérových prací

ORIONKA - Bytový dům

Miroslav Sedláček

Anotace

Návrh bytového domu na náměstí U Orionky, na rozhraní blokové zástavby Vinohrad a vilové zástavby na svahu k Vršovicím. Pozemek je ohraničen ulicemi Korunní, Benešovská a Hradešínská. Bytový dům obsahuje komerční prostory v parteru směrem do ulice Korunní a podzemní parkoviště.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.