Výstava ateliérových prací

AMONG THE ROOF |BASES|

Markéta Šeremetová

Anotace

Koncept Prague wetlands spočívá v několika tématech - zlepšení veřejného prostoru před areálem vysokých škol, water management, zlepšení lokálního mikroklimatu, respektování původního záměru Antonína Engela, současně navázání na nový projekt Vítězného náměstí a v neposlední řadě zlepšení pohybu v oblasti a vytvoření sítě cest. Mým cílem tedy bylo navrhnout veřejný prostor s neformálním užitím, který navazuje na okolní zástavbu a kampus. Výsledkem je tedy tento koncept s rastrem dřevěných lávek nad vegetací s funkcí kořenového čištění.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt