Výstava ateliérových prací

Botník s integrovanou funkcí topení

Kristýna Coufalová

Anotace

Na topenářské technice mi vadilo to, že se jedná převážně o sezónní věci. Chtěla jsem proto navrhnout produkt, který by byl využívaný celoročně. Napadlo mě použít vytápění pro sušení mokrý bot, jelikož s nepříznivými vlivy počasí se setkáváme v každém ročním období. Rozhodla jsem se proto navrhnout botník s integrovanou funkcí topení, který, jak jsem zjistila, nemá na trhu téměř žádné zastoupení.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek