Ateliéry

Ateliér Tvarůžek

Odborný asistent

Cílem činnosti ateliéru, který se zabývá navrhováním výrobků, strojů a zařízení, je vychovávat komplexní designérské osobnosti, které v praxi naleznou uplatnění v rámci vývojových projektů směřujících primárně k sériové výrobě.

Tato příprava zahrnuje jednak rozvoj výtvarných dovedností a talentu studenta, důraz je však kladen také na další aspekty, jimiž jsou správná myšlenková úvaha nad daným tématem, schopnost komunikace s přidruženými profesemi v rámci inovačního týmu, schopnost prezentace a další. Ateliér podporuje rozvoj analytického myšlení studenta včetně disciplinárních přesahů do konstrukce, technologie, marketingu a k vytváření obchodních strategií výrobce.

Vybrané práce studentů ateliéru, akademický rok 2017/2018

Tereza Plšková, sada osobních dozimetrů pro nemocnice
Josef Michálek, infuzní stojan s ochranou proti fototoxicitě

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek