Ateliéry

Ateliér Tvarůžek

Odborný asistent

Náhradní výuka v termínu od 12. 3. 2020 do odvolání

Forma distanční výuky: Google Disk, telefon, skype

Každý student má přístup k vlastní složce na Google Disk, kde by měla primárně probíhat výměna dat.

 

Pravidla pro nahrávání souborů:
 

  • Postupně vytvářejte jednotlivé složky podle obsahu (rešerše, moodboardy, skici, 3D  skici, rendery,...)
  • jednotlivé soubory pojmenujte dle logiky "datum_prijmeni_název" např. (200319_blaha_reserse01, 200315_blaha_skici_foto, 200328_blaha_var1rendery)
  • dokument "_progress notes" slouží jako záznamník textové komunikace, každý soubor/změnu zde uveďte s příslušným datem a popisem, případnými dotazy (primárně se podíváme do tohoto dokumentu a podle něj do dalších složek a souborů, na které nás odkážete)

V pravidelných intervalech bude probíhat konzultace buď formou telekonference (vedoucí+asistent+student), nebo formou poznámek v dokumentu "progress_notes", kde budou zaneseny i dny telekonferencí, výstupy a termíny pro zpracování zadaných úkolů.

__________________________________________________

Cílem činnosti ateliéru, který se zabývá navrhováním výrobků, strojů a zařízení, je vychovávat komplexní designérské osobnosti, které v praxi naleznou uplatnění v rámci vývojových projektů směřujících primárně k sériové výrobě.

Tato příprava zahrnuje jednak rozvoj výtvarných dovedností a talentu studenta, důraz je však kladen také na další aspekty, jimiž jsou správná myšlenková úvaha nad daným tématem, schopnost komunikace s přidruženými profesemi v rámci inovačního týmu, schopnost prezentace a další. Ateliér podporuje rozvoj analytického myšlení studenta včetně disciplinárních přesahů do konstrukce, technologie, marketingu a k vytváření obchodních strategií výrobce.

Vybrané práce studentů ateliéru, akademický rok 2017/2018

Josef Michálek, infuzní stojan s ochranou proti fototoxicitě
Tereza Plšková, sada osobních dozimetrů pro nemocnice

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková