Výstava ateliérových prací

Dostupné bydlení Berlín

Bc. Adam Křenovský

Anotace

Koncept fungování bytové stavby vychází z umožnění její dostupnosti pomocí investičního principu baugruppe, přičemž na jednoho investora připadá jedno podlaží skládající se z jednoho vícegeneračního 5kk bytu a jednoho 2kk bytu. V hmotovém řešení se pak tato obytná podlaží projeví jako horizontální vrstvy, které vertikálně protíná schodiště. Co se týče společných prostor využitelných obyvateli domu, je možné využít pochozí střechu či komunitní místnost v parteru, ten je také z části pronajímatelný jako kancelář.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.