Výstava ateliérových prací

Hospodářský dvůr Stvolínky

Klára Gryčová

Anotace

Hlavní myšlenkou návrhu je soudobý hospodářský dvůr otevřený pro rodiny s dětmi. V areálu se nachází celkem 5 budov do nichž byly navrženy stáje, sýrárna, dům hospodáře, rodinné apartmány a restaurace s centrální recepcí. Objekty propojuje rozsáhlý dvůr, jehož dominantou je vzrostlá lípa umístěná na hlavní komunikační ose, kolem které jsou kruhově uspořádané lavičky. Komunikační osa mimo jiné spojuje zámek s bývalými barokními zahradami, jejichž dominantou je lipová alej.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa