Výstava ateliérových prací

INFORMAČNÍ CENTRUM A GALERIE V ROUDNICE NAD LABEM

Bc. Daria Bezvorotnyaya

Anotace

Koncept projektu tvoří dostavba vodárenské věže v městě Roudnice nad Labem. Celý komplex je rozdělen na dvě části - centrum pro návštěvníky galerie a infocentrum s kavárnou. Hmota stavby mírně vychází z terénu a směruje k řece. Hlavní fasáda je tvořená stěnou s kulatými otvory kvůli pronikání slunečního světla do objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka