Závěrečné práce

Ozdravovna lidí ohrožených bezdomovectvím

Bc. Adéla Röbelová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Centrum pro lidi, kteří se ocitli na hraně. Na hraně své i společnosti. Toto centrum nabízí různé způsoby rozvoje osobnosti pro další začlenění. Do těchto programů se snaží zapojit i běžnou společnost a tak přirozeně vzniká podhoubí pro další růst těchto lidí, ale stejně tak i pro růst společnosti. Architektonický návrh spočívá v maximálním začlenění budovy do místa, vzniká tedy dům terén, který se snaží být zaniklou spojnicí mezi městem a přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.