Výstava ateliérových prací

Pavilony Botanicus Třeboň

Vendula Stehlíková

Anotace

Zadání projektu bylo vytvořit soubor staveb pro vědecké účely Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a zároveň vytvořit veřejnosti přístupnou zahradu. Také bylo cílem poskytnout prostor pro veřejnost i v případě zavřené zahrady a prostor, který by umožnil jak vědecké prezentace, tak i vzdělávací přednášky pro širší veřejnost. Koncept projektu je ve skládání a natěsnanosti, který člověk vidí při pohledu zblízka na mechový porost, který evokuje život, bujnost a poskytuje hravost tvaru. Stejně tak je pro tento projekt důležité nedaleké historické jádro města Třeboň.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka