Závěrečné práce

Návrh koncepce obnovy Masarykova náměstí v Jihlavě, návrh změny zastavění souboru domů Krecl - Špalíček.

Bc. Barbora Fraňková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jedinečnost Masarykova náměstí spočívá v působivé rozloze a koncentraci historických vrstev. Výjimkou ve struktuře je centrálně umístěný blok - dříve pozdně gotický soubor domů Krecl, dnes obchodní dům Prior, nevhodný a nefunkční. Předmětem diplomové práce je návrh nového souboru měšťanských domů na jeho místě. Hlavním cílem je v historickém kontextu města zesílit intenzitu obrazu místa tak, aby náměstí neztratilo svoji funkci místa setkávání, obchodu, obytnosti a reprezentace kulturní úrovně společenství obyvatel Jihlavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.