Výstava ateliérových prací

Zahrádky - Multifunkčná hala - kultúrny dom

Katarína Barbora Tomášiková

Anotace

Bývalý zámocký areál vo Stvolínkach sa dnes nenachádza práve v najkrajšom stave. Z pôvodných 4 budov ktoré obkolesovali dvor dnes stojí len jedna, hlboko zasiahnutá rôznymi prestavbami. Celé miesto si žiada premenu. Tento projekt je zameraný hlavne na existujúcu stodolu, ale navrhuje a počíta s využítím celého areálu. Jedna z hlavných myšlienok je navrátenie bohatej kultúry miestu a podporenia zámku. Cieľom je vytvoriť priestor, kam môžu návštevníci chodiť a relaxovať, prípadne získavať nové zručnosti či potešiť dušu trochou umenia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler