Výstava ateliérových prací

Zelená, tedy Růžová

Bc. Matěj Štěpánek

Anotace

Není to jen proluka. I když to dnes nevypadá, tak parcela, která se nachází mezi ulicemi Jindřišská a Růžová, není pouze proluka. K poslední parcelaci pozemku přiléhajícímu k faře u kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty došlo ve 14. století, kdy byla místu udělena role městské zahrady. Cílem návrhu je uzavření historického kruhu. Navrhované objekty otevírají vnitroblok veřejnosti a zároveň uzavírají holé štíty okolních objektů a tím natrvalo vymezují hranici mezi historickými budovami fary a pozdější zástavbou. Specifické využití objektů se sociálním zaměřením má za úkol začlenit zranitelné osoby zpět do společnosti a nabídnout místu a jeho obyvatelům nový život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch