Závěrečné práce

Globecentrum Albertov

Bc. Dušan Marcinko

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Globecentrum je fakultou studií globálních změn UK na Albertově na Praze 2. Rovněž slouží i jako informační, společenské, konferenční a studijní centrum. Nahrazuje menzu, která se původně nacházela na pozemku. Objekt je dynamicky umístěn na předchozím blokovém rastru kampusu na severním okraji Albertova. Zapuštěný do mírného svahu směrem k Apolináři a terén plynně přechází na zelenou střechu. Ve směru svahu je kompaktní. Západní a východní fasády jsou transparentní. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.