Výstava ateliérových prací

Lávka přes průtah

Bc. Martin Holman

Anotace

Karlovy Vary protíná dálniční průtah, který rozděluje město na dvě části. Chodci a cyklisté překonají řeku Ohři po Chebském mostě, avšak situace na severním předmostí je nepřehledná. Navrhuji lávku pro pěší a cyklisty. Upravuji prostory nástupu na jižní straně a v prostoru před magistrátem města. Lávka je prodloužením osy Chebského mostu a nejkratší cestou mezi městskými částmi a nádražími. Konstrukce lávky je z vysokohodnotného betonu (UHCP), složená ze čtyř předem předpjatých částí a usazených na třech pilířích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek