Výstava ateliérových prací

tři pavilony

Jan Císař

Anotace

Tři pavilony na Malé Straně v srdci historické Prahy. Každý z jiného materiálu, k jinému účelu a s jinou životností. Galerijní pavilon na břehu Vltavy vedle předpolí Mánesova mostu, obložený pískovcem, aby vydržel věky, vytvarovaný aby zapadl a umístěný, aby doplnil stávající zástavbu. Dočasný pavilon uprostřed Klárova, dřevěná stavba uprostřed parku jako iniciační počin pro toto území. Pavilon by měl zahájit tradici výstavby dočasných pavilonů, které uprostřed zelené plochy, kterou nyní návštěvníci bez zamyšlení probíhají, nabídnou možnost zastavit se. Informační pavilon v parku „U Holubičky“. Zrcadlový dům z oceli, který se ztrácí v okolní zeleni a dotváří toto klidné místo na jedné z turisty nejvytíženější trase. Kromě informací se v objektu nachází také kavárna a samoobslužná WC.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák