Výstava ateliérových prací

Klárovské pavilony

Bc. Van Minh Chu

Anotace

Cílem návrhu bylo znovu najít využití pro prázdné, v minulosti zastavěné, plochy na Malé Straně a podpořit jejich potenciál. Výsledkem je hudební pavilon umístěný v zatáčce naproti Jelenímu příkopu, informační pavilon pod zdí na začátku ulice Na Opyši a výstavní pavilon v parku Holubička.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák