Výstava ateliérových prací

Sada na sójovou omáčku

Filip Malata

Anotace

Porcelánová sada složená z džbánku a čtyř mističek. Po funkční stránce se jedná o tradiční zpracování, které by mělo být uživateli známé. Středobodem je však estetická stránka produktu, která má odkazovat na zásady japonského designu – čistotu a prostost.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš