Ateliér designu I

Předmět ateliér designu I formou ateliérové výuky nabízí studentům šanci poprvé si vyzkoušet schopnosti vlastní kreativity aplikované na konkrétní tématické zadání od vedoucího ateliéru v podobě návrhu reálného jednoduchého výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru.

Návrh již musí obsahovat syntézu funkčních výtvarných a technických komponentů, které dají výslednému návrhu hodnotu designérské tvorby semestrální práce ve formě ateliérového projektu na dané téma, výsledkem
je komplexní designérský návrh spojující požadavky na funkční, výtvarné a technické vlastnosti navrženého díla.

Na závěr semestru je semestrální projekt dokončen do podoby výstavní prezentace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková