Ateliér designu I

Předmět ateliér designu I formou ateliérové výuky nabízí studentům šanci poprvé si vyzkoušet schopnosti vlastní kreativity aplikované na konkrétní tématické zadání od vedoucího ateliéru v podobě návrhu reálného jednoduchého výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru.

Návrh již musí obsahovat syntézu funkčních výtvarných a technických komponentů, které dají výslednému návrhu hodnotu designérské tvorby semestrální práce ve formě ateliérového projektu na dané téma, výsledkem
je komplexní designérský návrh spojující požadavky na funkční, výtvarné a technické vlastnosti navrženého díla.

Na závěr semestru je semestrální projekt dokončen do podoby výstavní prezentace.

Související předměty

550AT2D Ateliér designu II
550AT3 Ateliér designu III
550AT4D Ateliér designu IV
550AD5 Ateliér designu V
550AD6 Ateliér designu VI

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.