Výstava ateliérových prací

Foyer filharmonie na Letné

Bc. Anastasia Speller

Anotace

Ve svém návrhu se zabývám prostorem pražské filharmonie na Letné, kterou jsem navrhovala v rámci zadání ATOS. Navrhují vstupní foyer, které je pro návštěvníka průvodcem do světa hudby, který sídlí v sále. Vytváří tak jinou atmosféru než tu, na kterou jsme zvyklí a podtrhává tím jedinečnost události vstupu do tohoto světa. Tento záměr je znázorněn pomocí volby materiálu a masivností prvků. Podrobněji se zabývám centrálním osvětlením, tvořeným mosaznou konstrukci organické geometrie křivkového základu doplněnou o vějířové prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka