Výstava ateliérových prací

Úprava okolí bytového domu u Grébovky

Jana Watersová

Anotace

Před rokem jsem v ateliéru navrhla bytový dům u Grébovky. Letos na tomto projektu pokračuji a doplňuji ho o návrh úpravy okolního prostoru. Ve stejném duchu jako u studie jsem se snažila dosáhnout intimní atmosféry a neformality dvorku. Do střední části dvorku jsem navrhla zatravněnou plochu s dominantním stromem. Zatravněná plocha plynule přechází do dlažby - žulové kostky. Velké boční schodiště by při výstavbě bytového domu bylo nutné navrhnout kompletně nové. Je proto jedním z hlavních témat této realizační práce. Dále v projektu navrhuji osazení stromu, detaily vzájemných návazností různých povrchů a vybavení vymezeného prostoru různými typy dlažeb, mobiliářem a osvětlením.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský